Backoffice diensten voor uitzenders in de zorg.

Wat zijn backoffice diensten?

De traditionele scheiding tussen frontoffice en backoffice taken is dat de frontoffice die activiteiten zijn waar er direct contact is met de klant zoals verkoop, uitvoering, klant ondersteuning. Frontoffice is het gezicht van de onderneming.

Backoffice zijn alle taken die nodig zijn om de frontoffice optimaal te ondersteunen.
Veel uitzenders of bemiddelaars in de zorg besteden het uitvoeren van taken die niet direct horen bij frontoffice uit aan bedrijven die gespecialiseerd zijn in backoffice taken. Deze taken kunnen bestaan uit onder andere:

 • Uitbetalen van salaris aan medewerkers
 • Factureren van klanten of opdrachtgevers
 • Financiering
 • Debiteurenbeheer

Voor de belastingdienst zijn de diensten die een uitzender uitbesteed aan een backoffice leverancier altijd BTW belast. Dit betreft alle diensten ook als het gaat om werkzaamheden in het kader van de WMO, WLZ of JW door personeel met een BIG registratie.

Onder zeer specifieke omstandigheden is het mogelijk voor een uitzender om gebruik te maken van een backoffice leverancier, die de opdrachtgever van de uitzender btw vrij factureert en de salaris administratie voor de uitzender verzorgt. Deze manier van werken combineert de voordelen van een BTW vrijstelling met de voordelen van het traditioneel uitzenden gekoppeld aan het uitbesteden van de backoffice taken:

 • Zorgdiensten btw vrij facturen van opdrachtgevers
 • Behoud van de volledige inlenersbeloning conform de VVT CAO. 
 • Pensioenfonds PFZW
 • Vaste, flexibele contracten 
 • Geen loondoorbetalingsverplichting na opdracht beëindiging of arbeidsongeschiktheid.
 • Financiering opstaande facturen
 • Debiteurenbeheer