Uitzenden in de zorg

Wanneer is er sprake van uitzenden, uitlenen of detacheren.

  • Als een uitlener (uitzendbureau) personeel beschikbaar stelt aan een inlener ( zorgaanbieders, instellingen, verpleeg en verzorgingstehuizen)
  • Als het uitgeleende personeel onder toezicht van de inlener werkzaamheden uitvoert.
  • Voor ZZP’ers die via een uitzendbureau of bemiddelaar opdrachten uitvoeren is het van belang dat er geen gezagsverhouding bestaat tussen de ZZP’er en de instelling. Maar ook niet tussen de ZZP’er en de uitzender of bemiddelaar. Als dit wel het geval is kan de belastingdienst de verhouding aanmerken als een dienstverband en er is dan geen sprake van ondernemen.
  • De uitlener wordt gecompenseerd voor het ter beschikking stellen van personeel.

De belastingdienst is duidelijk als het gaat om uitzenden in de zorg en btw:

“Uitzendbureaus die personeel in de zorg uitzenden, moeten altijd 21% btw berekenen over deze diensten. Dit geldt ook als dat personeel een BIG-registratie heeft (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).”

Bron: www.belastingdienst.nl

“Verzorging en verpleging van personen in een instelling is vrijgesteld van btw. Voorwaarde is dat de instelling geen winstoogmerk heeft.

Gaat het om personeel in de zorg dat wordt uitgeleend door een uitzendbureau? Dan moet het uitzendbureau over deze diensten 21% btw berekenen. Dit geldt ook als dat personeel een BIG-registratie heeft (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).”

Bron: www.belastingdienst.nl